พช.คลองหอยโข่ง ดำนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

6 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง โดย นา [...]

อ่านต่อ