พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอำเภอคลองหอยโข่งทำบุญถวายน้ำปานะโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ภาค 18

25 กุมภาพันธ์ 2563 นางจรรยา พรหมเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมช [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ภาค 18

22 กุมภาพันธ์ 2563 นางจรรยา พรหมเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมช [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง นำสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

21 กุมภาพันธ์ 2563 นางนลินี  อิจิ พัฒนาการอำเภอ มอบหมาย [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง นำสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ)

12 กุมภาพันธ์ 2563 นางนลินี  อิจิ พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ [...]

อ่านต่อ