กลุ่มจักสานบ้านช่างแก้ว ม.7 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา

28 มกราคม 2563 นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงาน [...]

อ่านต่อ