นางนลินี อิจิ พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง

23 ธันวาคม 2562 นางนลินี อิจิ พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ รักษ [...]

อ่านต่อ

นางนลินี อิจิ พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

19 ธันวาคม 2562 นางนลินี อิจิ พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ รักษ [...]

อ่านต่อ

นายพิเชษฐ์ กาญจนมิ่ง ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลคลองหอยโข่ง

18 ธันวาคม 2562 นายพิเชษฐ์ กาญจนมิ่ง ประธานเครือข่ายกอง [...]

อ่านต่อ

นางนลินี อิจิ พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสตรีอาสาพัฒนามอบเงินกองทุนฌาปนกิจสตรีอาสาพัฒนาแก่สมาชิกที่เสียชีวิต

18 ธันวาคม 2562 นางนลินี  อิจิ พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ รัก [...]

อ่านต่อ

นางนลินี อิจิ พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง

18 ธันวาคม 2562 นางนลินี  อิจิ พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ รัก [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง โดย นายสุรศักดิ์ พรหมชาติ พัฒนากรตำบลคลองหลา ร่วมประชุมกองทุนหมู่บ้าน

17 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง โดยน [...]

อ่านต่อ

นางนลินี อิจิ พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

9 ธันวาคม 2562 นางนลินี อิจิ พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ รักษา [...]

อ่านต่อ