เจ้าหน้าที่ พช. สพอ.คลองหอยโข่ง เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

18-19 พ.ย.62 เจ้าหน้าที่ พช. สพอ.คลองหอยโข่ง เข้าร่วมปร [...]

อ่านต่อ