นางอาภรณี อินสมภักษร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่งโทร. 074 501074

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา