สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.คลองหาด ดำเนินการประชุม “คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”

สพอ.คลองหาด ดำเนินการประชุม “คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕”

สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันยุทธหัตถีของสมเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 11 ตำบลซับมะกรูด”

“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด ร่วมเดินรับบริจาคสิ่งของ เพื่อเป็นรางวัลในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2565”

“สพอ.คลองหาด ร่วมเดินรับบริจาคสิ่งของ เพื่อเป็นรางวัลใน [...]
อ่านเพิ่มเติม