“จังหวัดสระแก้ว ยกขบวนทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนครัวเรือนยากจนอำเภอคลองหาด”

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. ณ โรงเรียนไ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2/2566″

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนไ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.คลองหาด น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรีย [...]
อ่านเพิ่มเติม