“สพอ.คลองหาด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาองค์ความรู้และข้อมูลการใช้ประโยชน์ของต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว”

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. น. ณ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

  วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน”

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ บ้านโนนสง่า [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านไทรเดี่ยว” อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการผู้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริห [...]
อ่านเพิ่มเติม