“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่อำเภอคลองหาด”

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.15 น. นายสุชาติ ภ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ ร่วมกับ พช.สระแก้ว และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์เชิงลึก”

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด ร่วมกับ ประธานคณะขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ทั้ง 7 ตำบล  เตรียมส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์ฯ ”

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด นำผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2565”

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.คลองหาด และ กพสอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  นางพวงผกา  ไชยเกล้า  พัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด เข้าร่วมประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565  (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด”

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่อำเภอคลองหาด”

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม