เชิญชวน รวมพลังสร้างสรรค์ มาประกาศให้โลกรู้ มาร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์ นำรางวัล “วันดินโลก” King Bhumibol World Soil Day Award ให้ประเทศไทย

กิจกรรม Kick off รวมใจ (แบบ online) “มาประกาศให้โลกรู้  [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาช [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ อำเภอคลองหาด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการตามประกาศคณะก [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคกหนองนาโมเดล” นายเสน่ห์ หวังหยิบกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

“สพอ.คลองหาด จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่พัฒนาคุณ [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคกหนองนาโมเดล” นายสุเทพ แจ่มหอม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

“ พช.สระแก้ว ประสานพลัง 7 ภาคี ร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัค [...]
อ่านเพิ่มเติม