“สพอ.คลองหาด ดำเนินการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566”

วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านชุมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด นำโดย นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้มีกลไกขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพเนาว์  เทียนทอง ปลัดอำเภอ เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อขยายผลและพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ต่อไป

—————————————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#วันดินโลก
#worldsoilday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#soilswherefoodbegins
#influencerพช

(Visited 40 times, 1 visits today)