“สพอ.คลองหาด ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านตากฟ้า ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดย นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายให้กับครัวเรือนเป้าหมายบ้านตากฟ้า หมู่ที่ 10 ตำบลซับมะกรูด เพื่อให้สามารถรู้รายรับ รายจ่ายของครัวเรือน และวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือน ต่อไป

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด จ.สระแก้ว รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 5 times, 1 visits today)