สพอ.คลองหาด ดำเนินกิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ “บ้านคลองใหญ่พัฒนา”

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บ้านคลองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดย นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ โดยสนับสนุนวัสดุสำหรับการดำเนินงานของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านคลองใหญ่พัฒนา ให้กับคณะกรรมการบริหารตลาด โดยมี นายไพรวัลย์ บ่อหน่าย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคลองใหญ่พัฒนา พร้อมคณะกรรมการฯ ผู้รับมอบ เพื่อดำเนินการส่งต่อให้กับผู้ประกอบการในตลาด ต่อไป

ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านคลองใหญ่พัฒนา เปิดดำเนินการสัปดาห์ ละ 1 วัน คือ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิตในชุมชน ซึ่งในโอกาสนี้ ได้พูดคุย พร้อมเดินชมและซื้อสินค้าภายในตลาดประชารัฐ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 16 times, 1 visits today)