สพอ.คลองหาด “เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน”

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ที่ว่าการอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดย นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ มอบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเข็มพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา รัชกาลที่ 10 ให้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของข้าราชการในสังกัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน อันจะเป็นประโยชน์สุขของประชาชน ต่อไป

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 17 times, 1 visits today)