“สพอ.คลองหาด ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565”

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดย นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางสาวปรียาภรณ์  เพตะกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายวงษ์เดือน ฟองสมุทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคลองหาด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายพงษ์พิพัฒน์ เงินหล่อ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมฯ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการเครือข่ายฯ พัฒนากรผู้รับผิดชอบทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งสรุปการประชุมได้ ดังนี้

  1. สรุปผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฯ ผลการดำเนินงานกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้เงินรวมจำนวน 782,608 บาท ในส่วนของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ได้รับเงินสมทบจำนวน 51,426 บาท
  2. การจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว เกิดความต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 26 times, 1 visits today)