สพอ.คลองหาด ร่วมสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการบ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ภายใต้การอำนวยการของ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดย นายสุชาติ  ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดย นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนายวาสนา  โพธิ์ทอง กำนันตำบลไทรทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการบ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ครัวเรือนนายเอื้อย จันทร์แก้ว บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 55 times, 1 visits today)