สพอ.คลองหาด ดำเนินกิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ “บ้านคลองไก่เถื่อน”

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บ้านคลองไก่เถื่อน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดย นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ โดยสนับสนุนวัสดุสำหรับดำเนินงานของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บ้านคลองไก่เถื่อน ให้กับคณะกรรมการบริหารตลาด นำโดย นายสุเทพ  แจ่มหอม กำนันตำบลคลองไก่เถื่อน และคณะกรรมการฯ ผู้รับมอบ เพื่อดำเนินการส่งต่อให้กับผู้ประกอบการในตลาด ต่อไป

ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บ้านคลองไก่เถื่อน เปิดดำเนินการสัปดาห์ ละ 2 วัน คือ วันพุธ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.00 น. โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิตในชุมชน ซึ่งในโอกาสนี้ ได้พูดคุย พร้อมเดินชมและซื้อสินค้าภายในตลาดประชารัฐ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 36 times, 1 visits today)