สพอ.คลองหาด ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่บ้านไทยพัฒนา

 

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดย นางพวงผกา  ไชยเกล้า  พัฒนาการอำเภอ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ร่วมกับ คณะกรรมการ (กข.คจ.) หมู่บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหาด พร้อมแนะนำแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 8 times, 1 visits today)