ศจพ.อ.คลองหาด ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 ณ พื้นที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ภายใต้การอำนวยการของ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายจักรกฤษณ์  ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลเบญจขร และตำบลไทรทอง เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 53 times, 1 visits today)