สพอ.คลองหาด “ลงพื้นที่ติดตามการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ พื้นที่ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ลงพื้นที่ติดตามการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามผลการดำเนินงานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงิน จำนวน 2 กลุ่ม ในพื้นที่ตำบลคลองไก่เถื่อน เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจในการชำระเงินคืน ไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระเกินกำหนด

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 11 times, 1 visits today)