สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันอังคาร ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ แปลงของ นางประทีป บุระณะ บ้านคลองไก่เถื่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ แปลง นางประทีป บุระณะ ตั้งอยู่ ณ บ้านคลองไก่เถื่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

จากการลงพื้นที่พบว่า เจ้าของแปลง ได้เริ่มดำเนินการปลูกหญ้าแฝก มะพร้าว และดอกไม้ แล้วในพื้นที่แปลงบางส่วน ในโอกาสนี้ พัฒนาการอำเภอ ได้พูดคุยถึงการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในขั้นตอนต่อไป

——————————————

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 6 times, 1 visits today)