สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕”

สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕”

วันอังคาร ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ ๔ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นายปรัชญา  พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด มอบหมายให้ นายจรัญ มะคำไก่ ปลัดอำเภอ รักษาการปลัดอาวุโสอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด นำโดย นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองตะเคียน เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภาพของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากพิธีเปิดกิจกรรม ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองตะเคียน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

——————————————

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 3 times, 1 visits today)