สพอ.คลองหาด มอบเงินบริจาค “วันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สพอ.คลองหาด มอบเงินบริจาค “วันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดสระแก้ว”
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดย นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน ในนามตัวแทน กองทุนหมู่บ้านอำเภอคลองหาด มอบเงินบริจาค จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้อำเภอรวบรวม และส่งมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำไปเป็นของรางวัล ในงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
(Visited 22 times, 1 visits today)