“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ ร่วมไลฟ์สด พริกแกงเงินล้าน”

“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ ร่วมไลฟ์สด พริกแกงเงินล้าน”

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ร่วมกับ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักการตลาด จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เพื่อไลฟ์สด ผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกแกงเงินล้าน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย พริกแกงเงินล้าน หมูฝอยอร่อยทั้งอำเภอ และแคบหมูสมุนไพร เพื่อประชาสัมพันธ์ ติดตามและส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยมี นางลักขณา พอใจไทย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกแกงเงินล้าน พร้อมด้วยสมาชิกร่วมไลฟ์สด ผ่านทางเพจ ไปกันสระแก้ว : Go Through Sa Kaeo

——————————————

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)