“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 11 ตำบลซับมะกรูด”

“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 11 ตำบลซับมะกรูด”

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเทพนิมิตร  หมู่ที่ 11 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดย นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน ลงพื้นที่ ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเทพนิมิตร เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเทพนิมิตร กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านเทพนิมิต เพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

——————————————

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)