“สพอ.คลองหาด ร่วมเดินรับบริจาคสิ่งของ เพื่อเป็นรางวัลในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2565”

“สพอ.คลองหาด ร่วมเดินรับบริจาคสิ่งของ เพื่อเป็นรางวัลในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2565”

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

อำเภอคลองหาด นำโดย นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดย นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองหาด ร่วมเดินรับบริจาคสิ่งของ “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งพี่น้องประชาชน ได้นำสิ่งของและทุนทรัพย์มาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

โดยสิ่งของที่ได้รับการบริจาคครั้งนี้ จะนำไปออกรางวัลสลากกาชาด ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

——————————————

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 2 times, 1 visits today)