ประชาสัมพันธ์ “โครงการ Saphan Digital”

ความร่วมมือจาก Google, กระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการเรียนการสอนผ่านคลาสเรียนออนไลน์…ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่
(Visited 10 times, 1 visits today)