“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ร่วมวางแผนดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ร่วมวางแผนดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดย นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมด้วย นายไพโรจน์  บุญนิ่ม นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.คลองไก่เถื่อน  นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และเจ้าของแปลง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน และร่วมวางแผนดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ แปลงของ นายภานุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ ตั้งอยู่ ณ บ้านคลองไก่เถื่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

——————————————

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด จ.สระแก้ว รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 5 times, 1 visits today)