สพอ.คลองหาด มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับ นางสาวเกตุทิพย์ โนนธงสง

ในวันอังคาร ที่ ๑๒ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔

นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด ร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับ นางสาวเกตุทิพย์  โนนธงสง  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ที่ได้ลาออกจากราชการ เนื่องจากมีความประสงค์เพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้พัฒนาการอำเภอคลองหาดและเพื่อนข้าราชการทุกท่าน ขออวยพรให้ท่านจงมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.คลองหาด รายงาน

————————————-

“แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน” #คลองหาดตค64

(Visited 8 times, 1 visits today)