สพอ.คลองหาดร่วมลงนามรับทราบข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔

“สพอ.คลองหาดร่วมลงนามรับทราบข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔”
ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมลงนามรับทราบข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นอย่างดี
พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะนำไปยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หรือนำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดตค64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน
(Visited 8 times, 1 visits today)