เชิญชวน รวมพลังสร้างสรรค์ มาประกาศให้โลกรู้ มาร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์ นำรางวัล “วันดินโลก” King Bhumibol World Soil Day Award ให้ประเทศไทย

กิจกรรม Kick off รวมใจ (แบบ online)

“มาประกาศให้โลกรู้  มาร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์”

นำรางวัล “วันดินโลก”  King Bhumibol World Soil Day Award ให้ประเทศไทย

…………………………………….

“มาประกาศให้โลกรู้  มาร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์” 

นำรางวัล “วันดินโลก”  King Bhumibol World Soil Day Award ให้ประเทศไทย 

เชิญชวนคนใจเดียวกัน คนรักษ์ดิน ชาว พช. และเครือข่ายพัฒนา มาร่วมกันแชร์ข้อมูล ให้โลกรู้ มาร่วมสร้างหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ นำรางวัล “วันดินโลก”  King Bhumibol World Soil Day Award ให้ประเทศไทย ด้วยการแชร์ภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวกับการจัดการดิน การสร้าง ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน เราทำอยู่แล้วอย่างเต็มที่  แค่แชร์ให้โลกรู้ เราก็สร้างประวัติศาสตร์ได้

มาร่วมแชร์อย่างคึกคักให้โลกรู้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 กันยายน 2564 

มาร่วมสร้างเวลาสำคัญนี้ เพื่อแสดงพลังของดิน พืชงาม สุขภาพแข็งแรง น้ำสะอาด อากาศสดชื่น ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ เพราะ “ดินดี”  :  รักษ์ปฐพี คืนชีวี ที่หลากหลายให้ผืนดิน

เว็บไซต์สนับสนุนข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ รางวัลวันดินโลก : World Soil Day Award เข้าหน้าเว็บด้วย link
ที่แนบมานี้ได้เลย  https://train.cdd.go.th/km-wsda

เชิญชวน ชาว พช. รวมพลังสร้างสรรค์ มาประกาศให้โลกรู้  มาร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์ นำรางวัล “วันดินโลก”  King Bhumibol World Soil Day Award ให้ประเทศไทย

ด้วยการจัดทำและรวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก เช่นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ในทุกขั้นตอน การเอามื้อสามัคคี การปลูกพืชปลูกผัก การจัดการดิน โดยในสื่อทุกสื่อขอให้เพิ่มเติม LOGO วันดินโลก , คำขวัญวันดินโลก , อธิบายกิจกรรมใต้ภาพทุกภาพ แล้วแชร์ข่าวในทุก social media พร้อมติด hashtags #WorldSoilDay  #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

ติด hashtags ให้ครบ แล้วมาแชร์ให้โลกรู้ ว่าเราพร้อมใจกันสร้างความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินและการจัดการดินอย่างยั่งยืน 

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl  #WorldSoilDayCDD

#Khoknongna #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช #ผู้นำการเปลี่ยนแปลง #SmartLeader 

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน  #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนา #หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 23 times, 1 visits today)