ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมช [...]

กิจกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข” ณ บ้านถ้ำผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย [...]