พช.คีรีรัฐนิคม ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งนายอำเภอคีรีรัฐนิคม

“พช.คีรีรัฐนิคม ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง นายอำเภอคีรีรัฐนิคม”

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวทิพย์สุคนธ์  ปิ่นสมนาม พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง นายอำเภอคีรีรัฐนิคม

#ข่าวฉบับที่ ๖/๖๖

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม

#อำเภอคีรีรัฐนิคม “เมืองเก่า เขาราหู สายน้ำคู่พุมดวง คลองยัน โบราณสถานสำคัญถ้ำสิงขร มีบ่อน้ำร้อน คลองน้ำใส บารมียิ่งใหญ่หลวงพ่อเชื่อม”

#CDD

#CDDSurat

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Changforgood

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

#สุราษฎร์ธานี

(Visited 3 times, 1 visits today)