พช.คีรีรัฐนิคม ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านย่านมะปราง หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา

“พช.คีรีรัฐนิคม ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านย่านมะปราง หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านย่านมะปราง หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวทิพย์สุคนธ์  ปิ่นสมนาม พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคมและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านย่านมะปราง หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วม ฯ จำนวน ๑๐ คน การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำ สมาชิกในหมู่บ้านถึงลักษณะการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ เงินขวัญถุงพระราชทาน ทุนศรัทธาและทุนปัญญา  การจัดแผนปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ โดยดำเนินการตาม ๑๐ ขั้นตอนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยยึดหลักตามแนวทางการจัดทำระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพ.ต.ท.สุบัญชา พืชผล สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านบ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป

#ข่าวฉบับที่ ๓/๖๖

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม

#อำเภอคีรีรัฐนิคม “เมืองเก่า เขาราหู สายน้ำคู่พุมดวง คลองยัน โบราณสถานสำคัญถ้ำสิงขร มีบ่อน้ำร้อน คลองน้ำใส บารมียิ่งใหญ่หลวงพ่อเชื่อม”

#CDD

#CDDSurat

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Changforgood

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

#สุราษฎร์ธานี

(Visited 2 times, 1 visits today)