มอบทุนอุปการะ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กรับทุนอุปการะ จำนวน 8 ทุน

7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วม โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จังหวัดเคลื่อนที่ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสุขให้คนในชาติ) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดนิลาราม ม.2 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายไพศิษฎ์ อินทรโยธา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด มอบทุนอุปการะ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กรับทุนอุปการะ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม ได้จัดบูธและนำผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าขาวม้า ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำพืชผักและอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ยั่งยืนของสัมมาชีพชุมชน มาจัดจำหน่ายและเข้าร่วมโครงการฯ

(Visited 29 times, 1 visits today)