กลุ่มทอผ้าขาวม้า

5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าขาวม้า โดยมีนางสมศรี คชโสภณ เป็นประธานกลุ่มทอผ้าขาวม้า ให้การต้อนรับและนำผลิตภัณฑ์มาแสดงและสาธิตการทอผ้าขาวม้า ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม โดยกลุ่มทอผ้าขาวม้าได้รับรางวัล อันดับที่ 2 จากการประกวดอนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ประเภทผ้าขาวม้าทอมือของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

(Visited 26 times, 1 visits today)