นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khirirat วันที่ 16 ต.ค. 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาววิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย พ [...]