ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคีรีมาศ ครั้งที่ 10/2564

🗣พช.คีรีมาศ มีเรื่องเล่า 📆วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09. [...]

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🗣พช.คีรีมาศ มีเรื่องเล่า 📆วันที่ 30 กันยายน 2564 🙎‍♀️นา [...]