กิจกรรมพัฒนาชุมชน

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 พัฒนาการอำเภอคีรีมาศและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัดประจำปี 2560

วันที่ 6 มิถุนายน 2560  เวลา 11.00 น. นายพันธ์ศักดิ์ รั [...]