ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา

🗣พช.คีรีมาศ มีเรื่องเล่า
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
นางอโณทัย แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอคีรีมาศ ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดบ้านใหม่เจริญผล เพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกต้นตาล
ณ วัดบ้านใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿

(Visited 5 times, 1 visits today)