รวบรวมพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร พร้อมนำไปมอบให้กับ ผบ.เรือนจำสุโขทัยเพื่อนำไปให้ผู้ต้องขังปลูกเพื่อใช้เป็นยารักษาโรค

🗣พช.คีรีมาศ มีเรื่องเล่า
📆วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
นางอโณทัย แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอคีรีมาศพร้อมกับ นางสาววรรณวิภา ใจรักษ์ อาสาพัฒนาชุมชน รวบรวมพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร พร้อมนำไปมอบให้กับ ผบ.เรือนจำสุโขทัยเพื่อนำไปให้ผู้ต้องขังปลูกเพื่อใช้เป็นยารักษาโรค โควิด-19

🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿

(Visited 8 times, 1 visits today)