ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการควบคุมโรคจังหวัดสุโขทัย

พช.คีรีมาศ มีเรื่องเล่า
วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
นางอโณทัย แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอคีรีมาศ (ศปก.อ) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการควบคุมโรคจังหวัดสุโขทัยผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมอำเภอคีรีมาศ ชั้น 2
🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿

(Visited 1 times, 1 visits today)