รวบรวมพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร พร้อมนำไปมอบให้กับ ผบ.เรือนจำสุโขทัย

พช.คีรีมาศ มีเรื่องเล่า
วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
นางอโณทัย แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอคีรีมาศ รวบรวมพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร พร้อมนำไปมอบให้กับ ผบ.เรือนจำสุโขทัยเพื่อนำไปให้ผู้ต้องขังปลูกเพื่อใช้เป็นยารักษาโรค โควิด-19

🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿

(Visited 3 times, 1 visits today)