นางอโณทัย แก้วกิ่ง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคีรีมาศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khirimat วันที่ 08 ต.ค. 2564

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคีรีมาศ ครั้งที่ 10/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khirimat วันที่ 08 ต.ค. 2564

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคีรีมาศ ครั้งที่ 10/2564

🗣พช.คีรีมาศ มีเรื่องเล่า 📆วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09. [...]