พช. เคียนซา สุราษฎร์ทีม ” โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ “

เข้าชม 7 ครั้ง

พช. เคียนซา สุราษฎร์ทีม ” โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ”
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา นางจีระพร แก้วทับทิม พัฒนาการอำเภอเคียนซา นายสุริเยนทร์ ทวีโภควัฒนกุล พัฒนากรประสานงานตำบลบ้านเสด็จ นายกิจจา ขุนพัฒนากุล ผญบ. และ ผู้ช่วย ผญบ. ม.๑๓ ต.บ้านเสด็จ และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเคียนซา ร่วมกันปรึกษาวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ซึ่งจะจัดทำฐานการเรียนรู้มีชีวิต ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาหมอชุมพร เลี้ยงกบ การปลูกผัก การทำนาข้าว การปลูกพืชสมุนไพรไทย เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร และการปลูกไม้เศรษฐกิจ ฯลฯ
นายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา ได้มอบภารกิจและขอบคุณทุกคนที่ร่วมปรึกษาวางแผนกิจกรรมในวันนี้ และฝากให้ ผญบ. และประธาน กพสม. ได้สงเสริมประชาชนในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และปลูกสมุนไพรไทย เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ไว้รับประทาน และสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนในการดำเนินโครงการครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเคียนซา ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 7 times, 1 visits today)