กฎหมาย “การมอบอำนาจช่วง” ต้องไม่นอกเหนือขอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ

(Visited 11 times, 1 visits today)