สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76140 

โทร 032 - 561270

อีเมล์ cdd.khaoyoi@gmail.com 

(Visited 659 times, 1 visits today)