⛰ เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน ตามภารกิจการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเขาย้อย (ศจพ.อ.เขาย้อย) ของตำบลบางเค็ม 💎

⛰ เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน ตามภารกิจการขับเคลื่อนการดำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

⛰สพอ. เขาย้อย จัดกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1 ตำบล 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”💎

⛰สพอ. เขาย้อย จัดกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

⛰ กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และภารกิจขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเขาย้อย (ศจพ.อ.เขาย้อย) 💎

กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และภารกิจขับเคลื่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

⛰สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อยขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบลหนองปลาไหล💎

⛰สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อยขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจ [...]
อ่านเพิ่มเติม

⛰ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี2565💎

⛰ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

⛰สพอ.เขาย้อย รวมพลังประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง💎

⛰สพอ.เขาย้อย รวมพลังประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติฯ สม [...]
อ่านเพิ่มเติม

💎สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อยขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบล

💎สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อยขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจ [...]
อ่านเพิ่มเติม