⛰ สพอ.เขาย้อย ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองเข้ 💎

⛰ สพอ.เขาย้อย ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน [...]
อ่านเพิ่มเติม

⛰ สพอ.เขาย้อย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี💎

⛰ สพอ.เขาย้อย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีล [...]
อ่านเพิ่มเติม

⛰ สพอ.เขาย้อย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566💎

⛰ สพอ.เขาย้อย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ [...]
อ่านเพิ่มเติม