สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายพรเทพ กลิ่นหอม นักวิชาการพัฒน [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

15 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเขาย้อย มาดำเนิ [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายพรเทพ กลิ่นหอม นักวิชาการพัฒน [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวปาริชาต์ ภัทรธาดา นักวิชาก [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันนี้ 14 กันยายน 2564 นางสาวปาริชาต์ ภัทรธาดา นัก [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 13 กันยายน 2564 นางสาวปาริชาต์ ภัทรธาดา นักวิชาก [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อยดำ [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 12 กันยายน 2564 นายพรเทพ กลิ่นหอม นักวิชาการพัฒน [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 กันยายน 2564 นางสาวปาริชาต์ ภัทรธาดา นักวิชาก [...]

อ่านต่อ