⛰สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด💎

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด💎

▶️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนให้ตระหนักถึงโทษของการใช้ยาเสพติด

🚨เฝ้าระวังชุมชน เพื่อรอดพ้นภัยยาเสพติด

🖐26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

#พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ... โทร. 1386

#วันต่อต้านยาเสพติดโลก

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย

#จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 14 times, 1 visits today)